Pridajte sa k nám na Facebooku


   Bowlingový klub Žilina

2. liga Žilina 3. kolo

dátum akcie: 07.12.2014

Dňa 7.12.2014 sa v herni ELEMENT Cafe odohralo 3. kolo 2. ligy divízie Žilina. Za účasti všetkých družstievsa odohrali všetky zápasy. Najviac sa darilo Hviezde Žilina, keď získali 19 bodov. Za nimi Rigol získal 16 bodov a tretí Birel s 15 bodmi, nasledujú Elektro a spol s 13 a ŠKN s Elementom po 6 bodov. Najvyšší výkon družstva 601 Birel Team, najnižší 288 Element. Najvyšší výkon 247 Kozár Miroslav Birel Team a najlepším hráčom dňa bol Šedo Viliam Rigol s priemerom 190 kolov
Celkovo vedie Hviezda s 53 bodmi pred Rigol Bowlteam so 44.5 boda a tretie Elektro a spol má 44 bodov. Ďalšie kolo sa uskutoční 25.1.2015. Prajeme všetkým družstvám príjemné prežitie Vianočných Sviatkov.

1.liga východ - 3.kolo

dátum akcie: 30.11.2014

Dňa 30.11.2014 sa v Popradskej herni uskutočnilo 3.kolo 1.ligy skupina východ. V tomto kole sa najviac darilo Žilinskému družstvu GRYF, keď nenašlo premožiteľa a všetkých sedem zápasov vyhralo so získom 30 bodov. Hneď prvý zápas vyhrali s XYZ 5:0 výkonom 569:476 Kupčák 216 kolov, Franček 158 kolov, Kováčik 195 kolov. Druhí so 4 Sport 5:0 výkonom 546:462 Kupčák 182, Franček 183, Kováčik 176. Tretí s BK Slovfruit vyhrali 4:1 542:484 Kupčák 160, Franček 213, Kováčik 169. Štvrtý hrali proti doterajšiemu lídrovi súťaže družstvom MARMOTS Poprad a vyhrali 4:1 541:532 Kupčák 170, Franček 192, Kováčik 179. Piaty zápas s Laminom vyhrali 4:1 551:492 Kupčák 204, Franček 167, Kováčik 180. Šiesty s družstvom Parts vyhrali 4:1 578:513 Kupčák 189, Franček 186 a Kováčik 203. V siedmom zápase sa Gryfáci stretli s GBK MAAD košice a vyhrali 4:1 540:507 Kupčák 206, Franček 147, Kováčik 187. V jednotlivcoch bol najlepší Kupčák Jozef s priemerom 189,57 kolov, tretí bol Kováčik Štefan 184,16 kolov a siedmy Franček Jozef 178 kolov. Družstvo GRYF Žilina sa tak so získom 66 bodov stalo jesenným víťazom 1.ligy východ. Gratulujeme...

2. liga Žilina 2.kolo

dátum akcie: 02.11.2014

Dňa 2.11.2014 sa v herni Elementbowling Žilina odohralo 2 kolo ligy. Za účasti všetkých družstiev, avšak nie všetky v plnej zostave družstvo Element iba vo dvojici sa cele kolo odohralo bez problémov. V tomto kole sa najviac darilo družstvu Elektro a spol keď nenašli premožiteľa a získalo 22 bodov za nimi skončilo družstvo Hviezda so ziskom 17 bodov a tretí Rigol Bowlteam so 16 bodmi. Najlepší priemer mal hráč Elektra Gut Ladislav s priemerom 190.33 kolov a najlepšia žena Sakalová Renata s Rigolu priemerom 162.40 kolov, ktorá malo aj najvyšší náhod 211 kolov a u mužov Macák Jozef 229 kolov. Ďalšie kolo sa hrá 7.12.2014